Låt oss reda ut begreppen

Vad är Digital signage?

Digital Sigange

Digital Skyltning

Dynamisk kommunikation
En rak översättning av begreppet är digital skyltning. Digital signage innebär att man istället för tryckt reklam och information kommunicerar sitt innehåll digitalt på skärmar. Konceptet har funnits ett tag men har fått stort genomslag först de senaste åren. En anledning till att Digital signage börjar synas i allt från butiker till kontor är att Sverige har en väl utbyggd infrastruktur för internet. En annan anledning är att kommunikation med hjälp av Digital signage är effektivare och tidsbesparande jämfört med tryckt information.

Digital signage finns idag både för internt och externt bruk. Exempel på internt bruk kan vara säljstatistik för en säljgrupp eller produktionstakt för en fabrik. De externa användningsområdena är även de många. Inom dagligvaruhandeln kan kampanjer lyftas fram och nya produkter presenteras. Information om användningsområden för ett verktyg i en bygghandel, eller en lista på reservdelar som passar en cykel kan effektivt kommuniceras med hjälp av Digital signage. Användningsområdena är många och fler blir det i takt med att branschen utvecklar nya och spännande lösningar.

Djupdykning av Digital Signage 10 år

Under de senaste 10 åren har det hänt mycket inom Digital signage. Fler tillverkare har anslutit sig till leverantörsledet och tagit fram komponenter som skärmar och mjukvara.

Man behöver inte gå många år tillbaka i tiden för att se en markant skillnad på det som vi idag ser som modern Digital signage. Tidigare jobbade man med kompletta datorer för drift och vanliga dataskärmar för presentation av materialet. Dessa installationer blev dyra, drog mycket ström och driftsäkerheten var låg.

Det marknaden och leverantörerna av Digital signage önskade och som skärmtillverkarna tog till sig var kompaktare och energisnålare skärmar med högre upplösning. Olika standarder togs fram av skärmtillverkarna som leverantörerna av Digital signage kunde arbeta med. Idag är Digital signage billigare, bättre och driftsäkrare vilket gör att användningsområdena är nästintill obegränsade.

Vi på Wavebreaker Systems har ett ledord som vi vill ska genomsyra både dagens och framtidens installationer, Upplevelse. En bra Digital signage installation ska upplevas med flera sinnen inte betraktas som en skärm som visar ett budskap.
Bild / Synen
I våra installationer erbjuder vi möjligheten att visa innehåll i HD kvalitet eller 4k. Detta gör att både installationen och presentation känns proffsigare och mer säljande. I våra installationer är hög bildkvalitet en självklarhet.


Ljud / Hörsel
Ljudet kan i vissa installationer vara halva marknadsvärdet. I våra installationer kan man ställa in ljudet för en enskild skärm eller för en grupp skärmar. Vi kan erbjuda utrustning för riktad ljudbild som talar ”just till dig” eller en ljudmatta för att ge en känsla eller atmosfär av kyla, värme, lycka eller vad som är önskvärt.
Interaktion
Att via en touch-skärm erbjuda kunden att deltaga eller göra aktiva val i marknadsföringen gör kraven på installationen ännu högre i form av upplevelsevärde. Personen i fråga är beredd att lägga tid på att ta emot information vi presenterar och förväntar sig att få ut något av det i form av kunskap eller vägledning.

Så gör vi

Upplevelse

Utmaningen

Begränsad yta
Tidigare har vi på konceptstadiet tagit fram digitala kiosklösningar. Där får man en produkt presenterad för sig via en Digital signage-skärm och en Touch-skärm används för att genomföra köpet.

Med detta koncept i ryggsäcken har vi börjat utveckla ett digitalt provrum. På de få kvadratmeter provrummet tar i anspråk kan man visualisera hur ett par glasögon eller byxor skulle se ut på konsumenten. På bara några få kvadratmeter kan man få in obegränsat med produkter. Med hjälp av rörlig bild och ljud blir shoppingupplevelsen med den interaktiva skärmen rolig och effektiv.

Med det digitala provrummet får konsumenten en stor shoppingupplevelse på en liten yta!
Kontakta oss så förklarar i mer.

Om Wavebreaker Systems AB

Wavebreaker Systems AB är en helhetsleverantör av koncept för digitala budskap som skapar värde för kunder och brukare. Genom nära samarbeten med partners skapar vi fantastiska synergier som ger slutkunden bästa möjliga produkt. 

kv txt chanel