FelsökningFör mer utförliga och kundspecifika felsökningsmanualer besök Mina Sidor.
Ström
Ström
Säkerställ att det finns 230V fram till skärmen och att huvudbrytaren på skärmens baksida är påslagen.
Internet
Internet
Säkerställ att skärmen har tillgång till internet, antingen via sladd eller trådlöst. Tänk på att brandväggar kan hindra skärmens kommunikation med internet.
Omstart
Omstart
Precis som annan elektronik med inbyggd dator kan det ibland behövas en omstart, bryt strömmen i några minuter innan du återanslut den.
Spelaren
Spelaren
Starta MagicInfo-spelaren genom att trycka HOME > ENTER > ENTER.
Godkänd
Godkänd
Skärmen måste vara godkänd av serveradministratören för att fungera. I spelarläget tryck INFO och kontrollera status för server, approved/godkänd innebär att allt ska fungera.
Klocka
Klocka
Har skärmen rätt tidszon? Tryck på INFO för att se den aktuella tiden.

Wavebreaker Systems AB är en helhetsleverantör av koncept för digitala budskap som skapar värde för kunder och brukare. Genom nära samarbeten med partners skapar vi fantastiska synergier som ger slutkunden bästa möjliga produkt. 

kv txt chanel