Upplever du störningar i vår tjänst? Uppdatera din browser och kontakta oss om problemen kvarstår.


What’s New in MagicINFO Cloud 9 (21.1030.0)

What’s New

 • Added Org.Group field for each user
 • Added tag search at Media tag settings popup.(Contents & Playlist)
 • Added duration and playlist-tag for each contents at Playlist summary popup
 • Added total duration at Playlist Edit page.
 • Added Support for S10 + LED type 
Modified Features
 • [00221045] Show only unapproved device with same group code  

Bug Modification

 • [00247565] Sum of playlist for organizations are always 0. 
 • [00247566] Total device quantity and Org. Total number of group devices belonging to mismatch 
 • [00247569] Wrong GroupDepth information at device group information in REST API
 • [00251782] [MSSQL-MIS9] Device Count Error (negative availability)
 • [00251744] MagicINFO 9 Unapproved device name truncated to 16 characters
 • [00247855] Mismatch number of devices between org. and sum of group
 • [00243768][MMP] Unable to add new Flip devices to MagicINFO v9
 • [00239867]Device Names Being Truncated V9
 • [00238750] Schedule does not apply to subgroups with all users
 • [00253750] 'Disk Space' error when deploying a schedule
 • [00251782] [MSSQL-MIS9] Device Count Error (negative availability)
 • [243768] Unable to add new Flip devices to MagicINFO v9

 Security Vulnerability Fixes

 • Path traversal API Issues
 • Configuration information exposure issue

Wavebreaker Systems AB är en helhetsleverantör av koncept för digitala budskap som skapar värde för kunder och brukare. Genom nära samarbeten med partners skapar vi fantastiska synergier som ger slutkunden bästa möjliga produkt. 

kv txt chanel